Dobno uvjetovane razlike u imunom odgovoru na COVID-19 cjepiva

Dobno uvjetovane razlike u imunom odgovoru na COVID-19 cjepiva

U Hrvatskoj javnosti se stekao dojam da su cjepiva protiv COVID-a bespotrebna za djecu, dijelom zbog krivog dojma o prenapuhanim ili sasvim izmišljenim rizicima, dijelom zbog percepcije da COVID ne predstavlja baš nikakav rizik za djecu. Da bi sagledao rizike i dobrobiti cjepiva na temelju objektivnih informacija iz znanstveno recenzirane literature, Dr. Luka Čičin-Šain je pripremio jedan kraći pregled koj ije nedavno objavljen u Liječničkom Vjesniku. Poveznicu vam donosimo ovdje.
Srž poruke jest da COVID izaziva kod dijela djece dugoročne posljedice, a naročito je opasan multisistemski imuni sindrom u djece (MIS-C), čija je učestalost rasla u valovima pandemije.

Cjepiva djeluju protiv teških oblika bolesti, a tako i protiv MIS-C, gdje nijedno cijepljeno dijete nije imalo teški oblik ove bolesti. 

O ostalim rizicima i prednostima čitajte u preglednom radu kojega je dr. Luka Čičin-Šain  objavio u Liječničkom vjesniku.  


Autor: dr. Luka Čičin-Šain

5/5
Podijelite dalje