KAKO COVID-19 CJEPIVA UTJEČU NA PARAMETRE SPERMIJA?

KAKO COVID-19 CJEPIVA UTJEČU NA PARAMETRE SPERMIJA?

Prospektivna studija objavljena u prestižnom časopisu JAMA regrutirala je zdrave dobrovoljce u dobi od 18 do 50 godina. Muškarcima je prethodno utvrđeno da nemaju problema s plodnošću. Izuzeti su oni sa simptomima COVID-19 ili pozitivnim rezultatom testa u roku od 90 dana.
 
Sudionici su dali uzorak sjemena (nakon 2 do 7 dana apstinencije), prije primanja prve doze cjepiva i otprilike 70 dana nakon druge. Ovo je puni životni ciklus spermija i 70 dana je dovoljno vremena da se vidi utječe li cjepivo na parametre sjemena.
 
Analize sjemena uključivale su količinu sjemena, koncentraciju spermija, pokretljivost spermija i ukupan broj pokretnih spermija (TMSC). Od 45 muškaraca, 21 je primilo BNT162b2, a 24 je primilo mRNA-1273.
 
Početna koncentracija spermija i TMSC iznosile su prosječno 26 milijuna/ml, odnosno 36 milijuna. Nakon druge doze cjepiva, medijan koncentracije spermija značajno se povećao na 30 milijuna / ml a srednji TMSC na 44 milijuna. Količina sjemena i pokretljivost spermija također su se značajno povećale.
 
Osam od 45 muškaraca bili su oligospermični* prije cjepiva (srednja koncentracija, 8,5 milijuna / ml ). Od ovih 8, 7 muškaraca povećalo je koncentraciju spermija do normozoospermičnog raspona tijekom praćenja (srednja koncentracija, 22 milijuna / ml), a 1 muškarac ostao je oligospermičan.
Niti jedan čovjek nije postao azoospermičan* nakon cjepiva.
 
*oligospermija se definira kao smanjeni broj spermija u ejakulatu (<15 milijuna sperme / ml), koja se dalje dijeli na blagu (10-15 milijuna spermija / ml), umjerenu (5-10 milijuna / mL) i teška (<5 milijuna / mL).
*azoospermija je medicinski izraz koji se koristi kada u ejakulatu nema spermija.
 
U ovom istraživanju parametara spermija prije i nakon 2 doze cjepiva COVID-19 mRNA nije bilo značajnog smanjenja niti u jednom parametru.
 
Iako su ovi rezultati pokazali statistički značajan porast svih parametara spermija, veličina efekta nije velika i unutar je normalne individulne varijacije, a porast može biti i posljedica povećanog apstinencijskog vremena prije drugog uzorka. Muškarci s oligospermijom nisu doživjeli daljnji pad.
 
Ovo nije dokaz da bi cjepiva mogla riješiti problem muške neplodnosti, ali je jaka pljuska svima koji vjeruju da će cjepiva dovesti do depopulacije i neplodnosti.
 
Ovi nalazi potvrđuju rezultate ranije studije na 43 pacijenta koji su bili u postupku IVF-a. Medicinska evidencija ovih pacijenata prije cijepljenja retrospektivno je pregledana pomoću bolničke elektroničke baze podataka i uspoređena sa prikupljenim podacima svih pacijenata nakon cjepiva Pfizer.
 
Niti jedan od parametara – Volumen sjemana (ml), koncentracija spermija(106 / ml) ili ukupni broj pokretnih spermija (TMC) nije se značajno razlikovalo nakon cijepljenja.
 
 
KAKO COVID-19 UTJEČE NA TE PARAMETRE? 
Abnormalni parametri spermija primijećeni su kod drugih virusnih infekcija poput virusa herpes simplex, virusa hepatitisa B ili virusa hepatitisa C.
 
Provedeno je prospektivno istraživanje na 43 spolno aktivna muškarca za koje se znalo da su se oporavili od COVID-a.
Nakon oporavka od COVID-19, 25% ispitanih muškaraca imalo je neki poremećaj broja spermija. Od 11 muškaraca s oštećenjem sjemena, 8 je bilo azoospermično, a 3 oligospermično s manje od 2 milijuna / ml spermatozoida (teški oblik).
 
Ukupno 33 muškarca pokazalo je patološku razinu IL-8 u sjemenu. IL-8 je kemokin uključen u nekoliko upalnih bolesti, uključujući upale prostate, sjemenskih mjehurića i epididimisa.
Ti poremećaju su bili značajno povezani s težinom COVID-19 (P <0,001).
 
Zanimljivo je da su svi azoospermični muškarci prijavili prethodnu neoštećenu plodnost(petero je imalo jedno dijete, dvoje dvoje dijece i jedan troje djece).
 
 
COVID-19 I EREKTILNA DISFUNKCIJA!? 
Pilot studija opisala je histopatološke značajke tkiva penisa kod pacijenata koji su se oporavili od simptomatske infekcije COVID-19 i nakon toga razvili ozbiljnu erektilnu disfunkciju (ED).
 
Transmisijskim elektronskim mikroskopom nađene su izvanstanične virusne čestice promjera ~ 100 nm s spike-ovima blizu vaskularnih endotelnih stanica penisa bolesnika s COVID-19 (+) i odsutnost virusnih čestica u kontrolama. PCR je pokazao prisutnost virusne RNA u uzorcima COVID-19 (+).
 
Ovo istraživanje sugerira da endotelna disfunkcija od infekcije COVID-19 može pridonijeti nastanku ED.
 
Izvještaj u časopisu Andrology navodi da je poznato da virus SARS-CoV-2 uzrokuje upalu endotela, unutarnjeg sloja krvnih žila u tijelu. Arterije koje opskrbljuju genitalije su malene i uske, pa će svaka upala vjerojatno poremetiti protok krvi i oštetiti spolnu funkciju muškarca.
 
Usporedili su bolesnike s COVID-19 + s negativnim muškim seksualno aktivnim ispitanicima i prilagodili za psihosocijalne čimbenike, dob i BMI. Otkrili su peterostruko povećane izglede za ED kod muškaraca s prethodnom infekcijom SARS-CoV-2.
 
Virus SARS-CoV-2 koristi angiotenzin konvertirajući enzim 2 (ACE2) kao ulaznu točku u stanice, a osnovni protein spike, koji olakšava virusni ulazak u ciljne stanice, koristi transmembransku proteazu, serin 2 TMPRSS2.
 
Virus se može lokalizirati u testisu zbog povišene ekspresije ACE i TMPRSS2 u tom organu, a zahvaćenost testisa zbog COVID-19 potvrđena je u obdukcijskim izvještajima. Također, prijavljen je barem jedan slučaj akutnog orhitisa nakon SARS-CoV- 2
 
Ozljeda testisa zabilježena u ovim studijama također bi mogla biti posljedica promjena u koagulacijskom statusu, što rezultira razvojem ishemije na mikrovaskularnoj razini.
 
Pacijenti s COVID-19 s aktivnom infekcijom pokazuju nisku razinu testosterona. Uz to, kako su veće razine testosterona povezane i s nižim razinama proupalnih citokina kao što je faktor nekroze tumora alfa (TNF-α), interleukini (IL-6 i IL-1β) i više razine protuupalnih citokina (poput kao IL-10), 51, “imunotrombotički” mehanizam opisan za COVID-19, koji uključuje iste citokine, mogao bi se pojačati tim hipogonadnim stanjem u pogođenih bolesnika. Imunotromboza bi potencijalno mogla utjecati na žile penisa, pokrećući endotelnu disfunkciju – tako narušavajući krvožilnu funkciju i potičući napredovanje u teže oblike seksualne disfunkcije.
 
Posljednji pregledni rad uključio je 11 različitih publikacija. Iako je većina studija izvijestila o odsutnosti SARS-COV-2 u sjemenu, sekretima prostate i tkivima testisa, bilo je očito da
 
  1.  postoji ozljeda testisa i upalna infiltracija
  2.  da se može javiti virusni orhitis, jer su pacijenti imali skrotalnu bol
  3. promijenjeni su parametri sjemena i
  4. povećan broj spermatozoida s fragmentacijom DNA.

Ovi rezultati kolektivno sugeriraju da infekcija SARS-COV-2 može dovesti do potencijalnih problema s plodnošću.

Autor: Antonio Periš, mag. MLD-a
 
Literatura:
 
5/5
Podijelite dalje

Antonio Periš

Antonio Periš rođen je u Osijeku 4.2.1996. Nakon položene mature upisuje Medicinski fakultet Osijek te 2020. postaje magistar medicinske dijagnostike. Tijekom studija dobitnik je više vrsta stipendija: STEM (u više navrata), stipendije grada Osijeka te Osječko baranjske županije. Na fakultetu se bavio znanstvenim radom te radom u kulturi stanica. U dva navrata je bio dobitnik Rektorove nagrade za izniman uspjeh tijekom studiranja. Trenutno radi u Nastavnom zavodu Andrija Štampar u laboratoriju za molekularnu mikrobiologiju. U slobodno vrijeme piše članke o cijepljenju te članke iz područja laboratorijske medicine za portal fitness.com.hr. Više godina se natjecateljski bavio karateom u kojem ima zvanje smeđe-crnog pojasa.