Osnovni pojmovi kliničkih studija – dio I – stara povijest

Osnovni pojmovi kliničkih studija – dio I – stara povijest

Zašto postoje kliničke studije/istraživanja? Mnogim medicinskim djelatnicima ovo pitanje može biti izlišno; jer je potrebno, glasit će odgovor. No, zašto? Koji je doista njihov smisao? Priča o kliničkim studijama prečesto se ograničava na pojmove „faze 1, 2, 3 i 4“ i nekog statističkog broja ljudi, a ljudi nisu samo brojevi. Pričati samo o fazama kliničkih studija s edukativnog aspekta lišava ljude daleko ljepših, suptilnijih detalja od pukog broja učesnika u pojedinim fazama. Na žalost, mene su tako učili. Priču ćemo započeti daleko prije no su postojale bolnice i kapsule.
 
U spiljama Francuske, Španjolske, Izraela i Italije nađeni su jedni od naših očeva i majki čiji genetski materijal još uvijek pluta u našim stanicama – neandertalci. Ostavili su nam svoje kosti i fragmente kulture da nas fasciniraju u svim aspektima, ali ja bih se fokusirao na ono što je nađeno uz njih. To su ostaci hrane, biljnog materijala i peludi oko njih, ali i među njihovim zubima, pa i kemijskim tragovima biljaka u njihovoj kosi i zubima. Neandertalci nisu prvi stvorili farmakologiju; bonobo majmuni zasigurno koriste nekoliko lijekova isključivo u svrhu liječenja, a ne prehrane. No, uz neandertalce našli smo najmanje 40 vrsta biljaka koje su mogli koristiti kao začin, ali vrlo vjerojatno kao lijek. Sama ideja da se kemijske tvari drugih vrsta koriste za zdravstvene svrhe nema jasan početak, ali stvoriti cijeli repertoar lijekova, to je mogla samo intelektualno razvijena vrsta. U tome im je pomogla biologija. Neandertalci su imali potpuno funkcionalne receptore za gorko (TAS2R), kao i mi. Receptore smo razvili da se zaštitimo, jer su mnoge otrovne tvari u prirodi gorke. No, neke od njih nisu nužno otrovne, već potencijalno ljekovite, ili oboje. Govor i apstraktno razmišljanje bili su presudni u transgeneracijskom prenošenju znanja, te iste riječi koje čitate i sada. Netko je trebao prenijeti svoje životno iskustvo, čuj, od ove biljke bolje dišeš, ali od ove biljke možeš umrijeti. Igra gena, igra intelekta, dva stupa današnje farmakologije. Među biljkama spilja neandertalaca nalazile su se vrste koje sadrže alkaloide i tvari koje su ljekovite koliko i opasne, kao što su efedrin kojeg poznajete iz kapi za nos ili alkaloide velebilja ili bunika. Katkad i znanstvenici imaju krivu viziju, ograničenu vlastitim vremenom i zamkama uma, zašto su koristili takve otrovne biljke; pa će reći da su se drogirali. No u stvarnosti, efedrin je mogao koristiti neimenovanoj neandertalki da joj se odčepi nos tijekom infekcije; a pare velebilja ili bunike da lakše diše. Igra nije bila bez rizika, uzmi malo veću dozu i možeš umrijeti. Kako je ta empirija, iskustvo nastajalo, možemo samo nagađati. Empirija se prenosila i vjerojatno ponovo nastajala. Cijele zajednice su mogle nestati zajedno sa znanjem, pa bi se znanje ponovo otkrilo, pa prenosilo, opet nestajalo i opet prenosilo. Nema tu mjesta idealiziranju prošlosti, to je prije svega bio težak život, toliko različit od slika koje stvaraju urbani romantičari koji s novim iPhoneovima, noseći industrijske cipele iz Vijetnama objavljuju na Facebooku kako su pobjegli, eto, zauvijek u šumu.
 
Empiriji predaka moramo biti beskrajno zahvalni i ne umanjivati važnost prvih koraka. No, postoji razlika između empirije i kliničkih studija današnjeg tipa. Prenošenje znanja može postati legenda i među točne i korisne činjenice mogu se provući one netočne ili neadekvatne, to je u prirodi ljudskog jezika i prenošenja informacija. Ključni korak u razvoju svijesti bilo je mogućnost da istražimo ideju ili hipotezu i onda se predomislimo, promijenimo mišljenje. Povjesničari medicine citiraju knjigu koju ne bismo očekivali u kliničkim studijama, a to je biblijski Stari zavjet. U knjizi o Danijelu spominje se prva ideja kliničke studije, zanimljivo, prehrane. Kralj Nabukodonozor je došao na šašavu ideju koji bi na Balkanu bila popularna, a to je da njegovi ljudi jedu samo meso i piju vino. Neki se Židovi na to pobuniše i nakon razgovora s eunusima odlučiše podijeliti ljude na dvije skupine kroz deset dana. Jedni će jesti meso i piti vino, a drugi će eto uz to i nekakve povrtne gadarije (opaska: gadarija kao pojam se ne spominje, radilo se o mahunarkama). Nakon deset dana oni koji su jeli i mahunarke bili su u daleko boljoj fizičkoj kondiciji i bolje su izgledali. Nakon tog ispitivanja, predomislili su se i na užas Balkana zaključili da ideja da se ljudi hrane samo mesom i vinom i nije zdravstveno opravdana.
 
Gotovo je sigurno da je ovakvih ispitivanja bilo i više, samo nisu imala sreću biti zapisana. Prvi korak je napravljen – dvije skupine, promatramo neki objektivan parametar, odlučujemo što je bolje i/ili mijenjamo prethodno mišljenje ako rezultati istraživanja opovrgnu našu prethodnu ideju. Konceptualno, to je bio vrlo važan korak. Isti takvu ideju nalazimo zapisano u kineskoj knjizi kraja X. i početka XI. stoljeća, Ben Cao Tu Jing. Jednom čovjeku su davali ginseng, a drugom ništa. Konceptualno, bio je to prvi placebo, no pravi placebo nastat će kasnije. Potom su ih pustili da trče oko dva kilometra, a bez daha je ostao onaj koji nije uzimao ginseng. Ipak, bilo je to statistički lošije od knjige od Daniela u kojoj je barem korištena skupina više ljudi, a ne samo po jednog čovjeka u skupini.
Asklepijad Bitinijski (124-40 p.n.e.) jedan je od mojih omiljenih ljudi iz povijesti medicine i filozofije. Nije to samo zbog odbacivanja olakog Hipokratovog koncepta četiri elemenata i četiri ljudske tekućine u objašnjenju ljudske biologije i svih bolesti. Smatrao je da se treba spustiti na nivo molekula i atoma koje je konceptualno smislio; kasnije je njegova ideja odbačena i skoro zaboravljena sve do modernog doba znanosti. Asklepijadu smo zahvalni na odbacivanju koncepta benevolentne biologije, ideji kako se priroda brine o svima i kako je više-manje sve savršeno. Ovo je za neke ljude bolna tema i danas na koju reagiraju čak i ljutnjom. Primjerice, pogreške poput mutacija omogućuju adaptaciju i život na Zemlji, ali te iste promjene mogu uzrokovati bolesti. Asklepijad je to prebacio u konkretan pojam kroničnih bolesti. Nije bitan spektakularan, brzi uspjeh, već se medicina testira u kroničnim bolestima. Ako u njima ne interveniramo, stanje će postati lošije. Asklepijad je time otvorio vrata pojmu kako neke kliničke studije mogu trajati dugo da bismo vidjeli objektivan učinak kod kroničnih bolesti. Asklepijad nas je isto tako pozvao da je potrebno iskustvo i razum. Premda nije stvorio koncept kliničke studije, time je otvorio područje da je potrebno ne samo ispitivati, već i interpretirati – za što će kasnije poslužiti statistika. Usput, borio se za jednako pravo žena da budu liječene, nešto što danas podrazumijevamo. Očito tada i nije bilo, pa i puno kasnije.
 
Moj drugi omiljeni čovjek povijesti medicine nosi poveće ime: Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina (980 – 1037). Nadam se da ne mislite da pamtim cijelo ime, pamtim samo Ibn Sina, a Europljani ga poznaju kao Avicenna. Ibn Sina je velikan medicine, no u kontekstu kliničkih ispitivanja ostavio nam je u nasljeđe pravila koja su i danas jednako aktualna. Prvo, govori o kvaliteti lijeka; lijek mora biti čist, a ako se zagrije to može utjecati na njega. Danas to zovemo stabilitet i kvaliteta lijeka. Lijek se mora ispitati u jednoj bolesti; ako se ispituje u različitim bolestima ili u osobi koja boluje od više njih, to može onemogućiti procjenu njegove efikasnosti. Nadalje, snaga lijeka (kasnije ćemo to prozvati i dozom i mehanizmom djelovanja) mora biti adekvatan bolestima. Ne možemo kamilicom liječiti bakterijsku upalu pluća. Za neke lijekove potrebno je vrijeme da uočimo djelovanje, nećemo studiju prekinuti prerano. Ibn Sina govori o problemu kojeg danas nazivamo anegdotalni dokaz, što znači da lijek mora biti efikasan ne samo u jednom čovjeku već više njih. Time je stvorio samo temelje razloga kliničkih studija. Ibn Sina nam je ostavio još jedno pravilo. Ne možeš suditi o djelovanju lijeka za čovjeka, ako ispitaš lijek na lavu (ili drugoj životinji). Ova je tema savršeno aktualna i danas i čini mi se da bi i nakon tisuću godina Ibn Sina još uvijek mogao podučiti studente i studentice medicinskih struka.
 
Još je jedan sociološki uvjet trebao biti riješen u kliničkim studijama. Suradnja. Schola Medica Salernitana, jedna od najstarijih medicinskih fakulteta. Prema legendi, osnovali su je Grk Pontus, Arap Abdela, Židov Helinus i Talijan (Europljanin) Salernus. Priča je čista legenda, ali u legendi ima stremljenja prema jedinstvu i suradnji bez kojeg nema napretka.
 
Zahvalan sam što ste strpljivi u čitanju. U sljedećem dijelu uronit ćemo u recentniju povijest, ali još uvijek se prisjetiti arapske medicine zlatnog doba Islama.
 
 
Za čitati više:
Updating Neanderthals 1st Edition – June 28, 2022
Scientifica (Cairo). 2016:2016:8927654.
In Vivo. 2009 Jul-Aug;23(4):507-14.
J R Soc Med. 2009 Feb 1; 102(2): 78–80.
Perspect Clin Res. 2010 Jan-Mar; 1(1): 6–10.
Ann Saudi Med. 2007 Mar-Apr; 27(2): 134–135.
5/5
Podijelite dalje

dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm.

1992. godine upisujem studije medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Nakon završene četiri godine studija odlučujem upisati i studij farmacije. Svoj tadašnji znanstveni interes imao sam prilike razviti radeći kroz dvije godine diplomski rad kod dr. Blaženke Grahovac i cijelom tadašnjem timu Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u čijem sam laboratoriju imao prilike napraviti svoje prve korake. Diplomirao sam na temu molekularnog određivanja vrste Borrelia burgdorferi sensu lato u kliničkim uzorcima. Zahvalan sam i drugoj mentorici, profesorici Marici Medić-Šarić na gotovo majčinskoj podršci i na prvoj znanstvenoj publikaciji. 1998. godine diplomirao sam oba studija i stekao titule magistra farmacije i diplomiranog inženjera medicinske biokemije. Vrlo kratko sam 1998. godine radio kao asistent na zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a već iste godine zapošljavam se u istraživačkom institutu PLIVA d.d. čiji sam stipendist bio dvije godine. Počeo sam raditi kao istraživač u grupi koja se bavila istraživanjem novih protuupalnih lijekova kod dr. Mladena Merćepa. Njemu sam zahvalan, kao i svim kolegama, na svemu što sam naučio u znanosti, a toga je bilo puno. Biram li između istraživanja u industriji i akademskom okružju odabirem industrijsko okružje. Plod toga je nekoliko znanstvenih publikacija i više patenata. Postajem direktor istraživačkog programa u PLIVA d.d., a potom i voditelj stanične biologije u GlaxoSmithKline (GSK). Teško je nabrojati sve što sam prošao u znanstvenom iskustvu, od in vivo modela, molekularne i stanične biologije i niza tehnika. Smatram to privilegijom jer današnji koncept znanosti u industriji katkad više ograniči ljude nego im daje slobode. Više se ne smatram istraživačem i znanstvenikom, premda je, tko zna, jednom moguće da se vratim na taj posao. Ne volim ni da me tako zovu jer se ne volim krivo predstavljati. Kao prilog svoje povijesti prilažem listu radova. Ipak, ta povijest posla mi je dala puno vrijednog i zahvalan sam nekima omraženoj farmaceutskoj industriji na svemu što znam. 2005. godine postao sam doktor farmaceutskih znanosti s temom disertacije „Konjugati makrolida i glukokortikoida kao nova klasa protuupalnih lijekova.“ 2011. godine igrom neobičnog slučaja zaposlit ću se u Imunološkom zavodu d.d. najprije na Zavodu za transfuzijsku medicinu, a potom i kao direktor kvalitete. Bez obzira na težinu, to mi je bila velika privilegija i naučiti suptilnosti kontrole kvalitete cjepiva i proizvoda ljudske plazme obogati čovjeka za nivo striktnosti u kvaliteti koju druge grane industrije jedva dosežu. Bila mi je teška odluka otići i dan danas mi je žao te institucije i predivnih kolega koje sam tamo upoznao. Gdje su tu eterična ulja i biljke? Bezazleni tečaj aromamasaže u Aromari 2001. godine na kraju se pretvorio u hobi i interes. Zahvalan sam svojoj tadašnjoj tvrtki da je to bez problema ne samo tolerirala već su me i neki kolege ohrabrivali. Stekao sam samo jednu impresiju: svijet ljekovitih biljaka i eteričnih ulja je kaotični divlji Zapad u odnosu na striktnost svijeta farmaceutske industrije. U njemu ima potencijala koji treba razviti. Vremenom, to mi je postao moj glavni posao. Trebao sam položiti test i vlastite naivnosti i vremenom sam izgradio sve jasniji stav što je u tom svijetu prirodnih tvari i lijekova smisleno, a što je odnijela povijest. Svijet New Age-a ostavio je gorke uspomene na svijet „alternative“ i o tome trebam jednom napisati knjigu. Moj interes prema biljkama proširio se davno u svijet kozmetike, ali osobno ružno iskustvo dr. Stribor kozmetike udaljilo me još prije 3 godine od tog svijeta. Što sam znao, prenio sam na Plantageu kao mali hommage tom vremenu. Ako ikada nadrastem to gorko iskustvo ovaj interes, barem u smislu hobija, možda će se vratiti. Da bi se to desilo, ono staro prvo mora umrijeti, ali o tome više ne odlučujem ja. Moj današnji svijet je uvijek podređen osobnom učenju i iskustvu. Savjetujem pacijente i drago mi je što sam uopće prvi u struci razvio takav koncept koji je dio posla XXI. Stoljeća. Zahvaljujem se Atlantic Farmacia na uspješnoj suradnji kroz godine. Educiram puno druge i iz povijesti svojih prethodnih poslova pokušavam prenijeti svoja iskustva drugima i poraditi na općem znanju ne samo medicinskih djelatnika već cijelog društva. Aktivno pišem na Facebooku, izdao sam knjigu koja je plod tog pisanja, u grupi Samoniklog jestivog bilja, ali i u grupi Cijepljenje/vakcinacija – grupa za sve koji imaju pitanja i nedoumice, čime se zahvaljujem Imunološkom zavodu. Znam biti težak, premda sam uglavnom blagog karaktera. Tvrdoglav sam, ponekad prednost, katkad mana. Tko me povrijedio/la i financijski iskoristio/la, zauvijek ima zatvorena vrata. Nisam zlopamtilo osim u ekstremima kojih, srećom, nema puno. Na prste dvije ruke. Volim planinariti, to već mnogi znaju. Volim biljke ali i sve prirodne znanosti. Govorim francuski i engleski jezik. Više na: https://www.plantagea.hr/o-meni/