Osnovni pojmovi kliničkih studija – dio VIII – kišobrani & košare

Osnovni pojmovi kliničkih studija – dio VIII – kišobrani & košare

U priči broj sedam ponovili smo uobičajene pojmove faza kliničkih studija. No, kliničke studije mogu biti daleko kreativnije od definicija brojem njihovih učesnika.
 
Te davne 1982. godine svijet je izgledao potpuno drugačije. Ronald Reagan bio je predsjednik SAD-a, još nesvjestan da će biti jedan od glasnika kraja hladnog rata; ABC su snimili The look of love, a mi smo kupovali od Poljaka od kazeta do robe, koju su oni prodavali da bi uopće mogli ljetovati kod nas. Teta Vava mi je par puta ponovila da ih ne podcjenjujem, rekla je, ponosna su ona nacija, vidjet ćeš da će jednom oni postati ponovo više no što su sada. Bila je u pravu po tko zna koji put.
 
Te davne 1982. godine grupa stručnjaka za kliničke studije u SAD-u imala je na raspolaganju veliki broj učesnika, preko 22 tisuće. Zanimljivo, bili su to sve redom liječnice i liječnici. Htjelo se doznati kako je moguće smanjiti rizik krvožilnih bolesti poput infarkta miokarda srca, a apetiti su bili veliki. Već su do tada postojale studije koje su upućivale da bi Aspirin (acetil-salicilna kiselina) mogla štititi od bolesti srca. No, u to doba došla je i nova zvijezda, prekursor vitamina A, slavni beta-karoten. Podaci u životinjama i ljudima vodili su u zaključak da bi mogao štititi od istih bolesti. Organizatori studije pitali su se mogu li nekako ispitati obje molekule. Naravno da mogu, broj od preko 22 000 ljudi omogućavao je ono što se zove „velika statistička snaga“. No, postavilo se pitanje, je li moguće ispitati postoji li moguća sinergija između Aspirina i beta-karotena? Treba li čekati rezultate svake zasebne studije, pa tek onda ispitati ih zajedno? To bi bilo loše, jer je studija završila tek 1995. godine i toliko čekanja doista nije imalo smisla. Statističari su se pokazali, kao i uvijek, presudnim za budućnost medicine. Dali su divan prijedlog. Podijelit će 22 000 učesnika na pola, pa će oko 11 000 dobivati placebo, a druga polovica Aspirin. No, onda su podijelili svaku od tih grupa na pola. Pola grupe Aspirina dobivat će placebo beta-karotena, a polovica beta-karoten. Na identičan način podijelili su placebo grupu na pola i opet, pola će dobivati placebo beta-karotena, a polovica beta-karoten. Na taj način kreirali su četiri grupe kako bi ispitali da li Aspirin i beta-karoten smanjuju rizik srčanih bolesti, te da li njihova sinergija djeluje bolje od svakog od njih za sebe. Nastao je tip kliničkih studija koji se zove 2×2 faktorijalna studija (2×2 factorial trial). Pokazalo se da Aspirin može smanjiti rizik, no beta-karoten ne, te dodatak beta-karotena Aspirinu ne povećava zaštitu od srčanih bolesti. Ovakav elegantni dizajn inspirirao je brojne druge studije koje su u jednoj studiji dale više odgovora i idealne su kada treba ispitati postoji li sinergija ili dodatni učinak kada se kombiniraju dva lijeka, odnosno dvije medicinske intervencije.
 
Kada se dogodila pandemija covid-19, jedan od prioriteta bio je ispitati mogu li trenutno poznati lijekovi smanjiti komplikacije i smrtnost. Kako je vrijeme presudan faktor, bilo bi ne-etično raditi klasične studije s jednim lijekom i čekati njegove rezultate; statističari su mogli relativno brzo uočiti postoji li neki učinak ili ne. Stoga su diljem svijeta kreirane studije adaptivne platforme (adaptive platform trial). Uz standardnu terapiju liječenja kreirane su grupe pacijenata koje su primale lijekove, poput protuupalnih lijekova. Ako bi se vidjelo da jedan lijek ne smanjuje smrtnost i komplikacije, uključivao se drugi lijek. Studije adaptivne platforme nisu nastale tijekom covid-19 već su bile poznate i prije, ali su najrecentniji primjer.
 
Iza mnogih bolesti koje doživljavamo kao jednu bolest, često postoje vrlo raznoliki uzroci, procesi, ali i individualne genetske karakteristike. Napredak medicine krajem XX. stoljeća omogućio nam je da lakše ispitujemo takve individualne karakteristike. Stoga u jednoj studiji možemo ispitati više terapija koje bi trebale biti individualizirane pacijentima. Godine 2020. objavljena je studija PlasmaMATCH trial u pacijentica s karcinomom dojke. Pacijentice su podijeljene u četiri grupe ovisno o tome kakve mutacije postoje u tumoru. Ne ulazeći u detalje koje bi bile zamorne za ovaj tekst, tih četiri grupe pacijentica bile su liječene s pet različitih tipova lijekova ili njihovih kombinacija koji najbolje odgovaraju individualnim karakteristikama njihovih tumora. Ovakav tip studija znatno je promijenio i još će mijenjati efikasnost liječenja. U doba kad sam završio fakultet, odabir lijekova temeljem individualnih molekularnih karakteristika tumora gotovo nije postojao, ne barem u današnjem smislu. Kako takve terapije rašire se poput kišobrana da zaštite različite grupe pacijentica i pacijenata u jednoj bolesti, nazvane su kišobran studije (umbrella trial).
 
Neki tumori dojke sadrže protein her-2. Za takve pacijentice koristi se lijek-protutijelo koje „napada“ her-2. No, već duže znamo da neki drugi tumori mogu sadržavati her-2, poput nekih tumora pluća, žlijezda slinovnica, crijeva i jajnika. Pojavom lijekova koji blokiraju her-2 postavilo se pitanje mogu li takvi lijekovi liječiti i druge tumore koji sadrže her-2. Stoga se su „u isti koš“ mogu grupirati pacijenti s različitim tipovima tumora, ali kojima je zajedničko da kod tih ljudi njihov tumor sadrži her-2. Pokazalo se kako u nekim slučajevima nije djelotvoran, a u nekim pokazuje potencijal. Kako su pacijenti ugurani „u isti koš“ ili košaricu (svakako ne u negativnom smislu), takve studije zovu se basket trial, studije koš(arice).
 
Sama ideja basket i umbrella studija omoguće brže dobivanje informacija postoji li potencijal da je lijek efikasan, a potom se mogu organizirati veće, ciljane studije koje će potvrditi (ili opovrgnuti) taj potencijal.
U sljedećim nastavcima dotaknut ćemo više tema, od toga postoje li samo intervencije te što nas sve može zbuniti u studijama ili uzrokovati moguće pogreške.
 
Za čitati više:
N Engl J Med. 1996 May 2;334(18):1145-9.
J Clin Epidemiol. 2014 Oct;67(10):1083-92.
J Clin Epidemiol. 2023 May; 157: 1–12.
Lancet Oncol. 2020 Oct;21(10):1296-1308.
J Clin Oncol. 2018; 36: 2532-2537.
CA Cancer J Clin. 2020 Mar;70(2):125-137.
 
Foto: Vadim B
 
5/5
Podijelite dalje

dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm.

1992. godine upisujem studije medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Nakon završene četiri godine studija odlučujem upisati i studij farmacije. Svoj tadašnji znanstveni interes imao sam prilike razviti radeći kroz dvije godine diplomski rad kod dr. Blaženke Grahovac i cijelom tadašnjem timu Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u čijem sam laboratoriju imao prilike napraviti svoje prve korake. Diplomirao sam na temu molekularnog određivanja vrste Borrelia burgdorferi sensu lato u kliničkim uzorcima. Zahvalan sam i drugoj mentorici, profesorici Marici Medić-Šarić na gotovo majčinskoj podršci i na prvoj znanstvenoj publikaciji. 1998. godine diplomirao sam oba studija i stekao titule magistra farmacije i diplomiranog inženjera medicinske biokemije. Vrlo kratko sam 1998. godine radio kao asistent na zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a već iste godine zapošljavam se u istraživačkom institutu PLIVA d.d. čiji sam stipendist bio dvije godine. Počeo sam raditi kao istraživač u grupi koja se bavila istraživanjem novih protuupalnih lijekova kod dr. Mladena Merćepa. Njemu sam zahvalan, kao i svim kolegama, na svemu što sam naučio u znanosti, a toga je bilo puno. Biram li između istraživanja u industriji i akademskom okružju odabirem industrijsko okružje. Plod toga je nekoliko znanstvenih publikacija i više patenata. Postajem direktor istraživačkog programa u PLIVA d.d., a potom i voditelj stanične biologije u GlaxoSmithKline (GSK). Teško je nabrojati sve što sam prošao u znanstvenom iskustvu, od in vivo modela, molekularne i stanične biologije i niza tehnika. Smatram to privilegijom jer današnji koncept znanosti u industriji katkad više ograniči ljude nego im daje slobode. Više se ne smatram istraživačem i znanstvenikom, premda je, tko zna, jednom moguće da se vratim na taj posao. Ne volim ni da me tako zovu jer se ne volim krivo predstavljati. Kao prilog svoje povijesti prilažem listu radova. Ipak, ta povijest posla mi je dala puno vrijednog i zahvalan sam nekima omraženoj farmaceutskoj industriji na svemu što znam. 2005. godine postao sam doktor farmaceutskih znanosti s temom disertacije „Konjugati makrolida i glukokortikoida kao nova klasa protuupalnih lijekova.“ 2011. godine igrom neobičnog slučaja zaposlit ću se u Imunološkom zavodu d.d. najprije na Zavodu za transfuzijsku medicinu, a potom i kao direktor kvalitete. Bez obzira na težinu, to mi je bila velika privilegija i naučiti suptilnosti kontrole kvalitete cjepiva i proizvoda ljudske plazme obogati čovjeka za nivo striktnosti u kvaliteti koju druge grane industrije jedva dosežu. Bila mi je teška odluka otići i dan danas mi je žao te institucije i predivnih kolega koje sam tamo upoznao. Gdje su tu eterična ulja i biljke? Bezazleni tečaj aromamasaže u Aromari 2001. godine na kraju se pretvorio u hobi i interes. Zahvalan sam svojoj tadašnjoj tvrtki da je to bez problema ne samo tolerirala već su me i neki kolege ohrabrivali. Stekao sam samo jednu impresiju: svijet ljekovitih biljaka i eteričnih ulja je kaotični divlji Zapad u odnosu na striktnost svijeta farmaceutske industrije. U njemu ima potencijala koji treba razviti. Vremenom, to mi je postao moj glavni posao. Trebao sam položiti test i vlastite naivnosti i vremenom sam izgradio sve jasniji stav što je u tom svijetu prirodnih tvari i lijekova smisleno, a što je odnijela povijest. Svijet New Age-a ostavio je gorke uspomene na svijet „alternative“ i o tome trebam jednom napisati knjigu. Moj interes prema biljkama proširio se davno u svijet kozmetike, ali osobno ružno iskustvo dr. Stribor kozmetike udaljilo me još prije 3 godine od tog svijeta. Što sam znao, prenio sam na Plantageu kao mali hommage tom vremenu. Ako ikada nadrastem to gorko iskustvo ovaj interes, barem u smislu hobija, možda će se vratiti. Da bi se to desilo, ono staro prvo mora umrijeti, ali o tome više ne odlučujem ja. Moj današnji svijet je uvijek podređen osobnom učenju i iskustvu. Savjetujem pacijente i drago mi je što sam uopće prvi u struci razvio takav koncept koji je dio posla XXI. Stoljeća. Zahvaljujem se Atlantic Farmacia na uspješnoj suradnji kroz godine. Educiram puno druge i iz povijesti svojih prethodnih poslova pokušavam prenijeti svoja iskustva drugima i poraditi na općem znanju ne samo medicinskih djelatnika već cijelog društva. Aktivno pišem na Facebooku, izdao sam knjigu koja je plod tog pisanja, u grupi Samoniklog jestivog bilja, ali i u grupi Cijepljenje/vakcinacija – grupa za sve koji imaju pitanja i nedoumice, čime se zahvaljujem Imunološkom zavodu. Znam biti težak, premda sam uglavnom blagog karaktera. Tvrdoglav sam, ponekad prednost, katkad mana. Tko me povrijedio/la i financijski iskoristio/la, zauvijek ima zatvorena vrata. Nisam zlopamtilo osim u ekstremima kojih, srećom, nema puno. Na prste dvije ruke. Volim planinariti, to već mnogi znaju. Volim biljke ali i sve prirodne znanosti. Govorim francuski i engleski jezik. Više na: https://www.plantagea.hr/o-meni/