Osobe koje su se cijepile protiv gripe do 6 mjeseci prije COVID-19 dijagnoze su imale značajno manji rizik za moždani udar, sepsu i hospitalizaciju na odjel intenzivne njege do 120 dana nakon pozitivnog SARS-CoV-2 testa

Osobe koje su se cijepile protiv gripe do 6 mjeseci prije COVID-19 dijagnoze su imale značajno manji rizik za moždani

Read more